New

Houses JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE za NAKUP NEPREMIČNINE »OBJEKT S PRAVNOMOČNIM GRADBENIM DOVOLJENJEM ZA GRADNJO DVO STANOVANJSKE STAVBE S PRIPADAJOČIM ZEMLJIŠČEM New

Basic data

Code Opekarska cesta 4a, Ljubljana, JAVNO POVABILO za ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE
Type Houses
Region Central Slovenia
Address Opekarska 4A
Town Ljubljana
Year of construction 1972
Area 337,20 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki ga zastopa družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun, vabi zainteresirano javnost, k udeležbi postopka javne prodaje nepremičnine na naslovu Opekarska cesta 4a, Ljubljana

 

Predmet povabila k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine je nepremičnina, ki v naravi predstavlja objekt v skupni izmeri 337,20 m2, ki je bil zgrajen leta 1972 ter dograjen in obnovljen leta 2000 in, ki stoji na ograjenem zemljišču v izmeri 486 m2. Za objekt je bilo leta 2016 pridobljeno pravno-veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo dvostanovanjske stavbe.

Rok za oddajo popolne ponudbe, v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico, najkasneje do 27.09.2019 do 24. ure.

Več informacij:

Javno povabilo k oddaji ponudbe

Priloge: 

Načrt obnove s tlorisi

Energetska izkaznica  

Obrazci za predstavitev stranke in identifikacijo:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property