Land Zemljišča Ribnica na Pohorju - Zg. Lehen

Basic data

Code Zemljišča Ribnica na Pohorju
Type Land
Region Carinthia
Address Zg. Lehen
Area 8.566,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Price Price negotiable


 

Predmet prodaje so  tri zemljišča v skupni površini 8.566m2 na katerih stojijo gospodarske enostavne stavbe, skladišča iz leta 1985, v kraju Ribnica na Pohorju-Zgornji Lehen, v bližini smučišča Kope. Zemljišča so umeščena v sredini kompleksa za predelavo in spravilo lesa, ter žage, ki pa ni predmet prodaje.    

Parcela ID znak 822  451/1 površine 8.134m2 v naravi predstavlja osrednji del zemljišča v kompleksu in se uporablja za dovozno pot in odlaganje materiala, na katerih stojijo tri stavbe št. 20, 21, 22, površine 120m2 in 131m2 in 175m2 kot skladišče.

Parcela ID znak 822  451/2 površine 301m2 v naravi predstavlja zemljišče na kateri je gospodarska stavba odprtega tipa kot skladišče iz leta 1985 površine 292m2.

Parcela ID znak 822  451/3 površine 131m2 v naravi predstavlja zemljišče na kateri je gospodarska stavba odprtega tipa kot skladišče iz leta 1985 površine 96m2.

 

Kupec nepremičnine je lahko le  pravna oseba in sicer, če ima  sedež v RS in  ki skladno z zakonom ZDDV-1

  • kupuje nepremičnino kot davčni zavezanec,
  • ima veljavno slovensko identifikacijsko številko za DDV,
  • bo z nepremičnino opravljal dejavnost od katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV.

ALI  pravna oseba, ki nima sedež v RS, ki pa se  bo morala pred izvedbo posla v RS registrirati za DDV.

*V prodajno ceno ni vključen pripadajoči davek, ki ga plača kupec.

Vljudno vas vabimo, da si celoten portfelj nepremičnin ogledate na naši spletni strani:  www.nlbrealestate.com.

* Cena je informativna oz. pričakovana. Oglas ne zavezuje lastnika k prodaji nepremičnine oz. sprejetju prejete ponudbe.

* Ta oglas ni ponudba za sklenitev pogodbe, temveč samo vabilo k izkazu interesa za nakup nepremičnine. V primeru izkazanega zadostnega interesa za nakup nepremičnine lahko prodajalec po lastni presoji prosto prodaja nepremičnino ali izvede postopek z javnim povabilom.

* S-REAM d.o.o., Ljubljana, si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.