New

Other Kompolje - Javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb New

Basic data

Code Kompolje - Javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb
Type Other
Region Southeast Slovenia
Address Kompolje 16
Town BOŠTANJ
Year of construction 1977
Area 1.240,50 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), ki deluje skladno z generalnim pooblastilom, ki je PRILOGA št. 1 tega povabila, v imenu in za račun PRO-REM d.o.o.- v likvidaciji (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup NEPREMIČNINE, ki je v celoti (1/1) last prodajalca in se prodaja, kot zaključena celota. Nepremičnina na naslovu Kompolje 16, 8294 Boštanj, ki v naravi predstavlja nedelujočo delno opremljeno mizarsko delavnico s skladiščem in bivalnim delom v skupni površini 846,61 m2 in delom primernim za bivanje (prostori nekdanjega oddelka doma starejših občanov) v skupni površini 398,89 m2 zgrajenih med letom 1977 in letom 2004 na dveh parcelah, v skupni površini 1.131,00 m2:

  • ID znak: parcela 1382 18/1 katastrska občina 1382 KOMPOLJE parcela 18/1 (ID 1517273) in
  • ID znak: parcela 1382 18/3 katastrska občina 1382 KOMPOLJE parcela 18/3 (ID 1181798)

 Nepremičnina ni oseb in stvari prosta in se prodaja v stanju kot je, po načelu »videno-kupljeno«.

Za manjši del nepremičnine je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas, v katero bo bodoči kupec vstopil kot univerzalni pravni naslednik. Oprema v mizarski delavnici ni predmet prodaje in ni last prodajalca. Predmet prenosa lastninske pravice je hipotekarnih bremen prost predmet prodaje. Prodajalec za predmet prodaje ne daje nobenih jamstev kupcu glede skladnosti in legalnosti obstoječih objektov.

Več informacij: Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

Zavezujoča ponudba mora biti oddana priporočeno po pošti s povratnico najkasneje do 21.06.2021 do vključno 24. ure.

 Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

* S-REM d.o.o.,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.