New

Other Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb-VEVČE New

Basic data

Code Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb-VEVČE
Type Other
Region Central Slovenia
Address Jakhljeva 20
Town Ljubljana
Year of construction 1966
Area 36.036,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, članica NLB Skupine, ki deluje v imenu in za račun lastnikov/prodajalcev v nadaljevanju navedenih nepremičnin vabi zainteresirano javnost k oddaji  zavezujoče ponudbe za nakup zaključene celote »Zemljišča - nedokončani športni kompleks Vevče«, na naslovu Jakhljeva ulica 20, 1000 Ljubljana, ki se razprostira na več zemljiških parcelah v skupni površini 36.036 m2, na katerih so zgrajeni nedokončani športni objekti, ki so potrebni celovite obnove ali so primerni za razvoj novega projekta za športne dejavnosti.

Predmet povabila se prodaja v stanju, kot je, po načelu videno-kupljeno. Prodajalec ne daje nobenih jamstev kupcu, glede skladnosti in legalnosti obstoječih objektov niti glede bodočih posegov in razvoja novega projekta.  

Več informacij:

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

Zavezujoča ponudba mora biti oddana priporočeno po pošti s povratnico najkasneje do 16.11.2020 do vključno 24. ure .

 Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe.

* PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. PRO-REM d.o.o. – v likvidaciji,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.