Apartments Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Devova 3 Maribor

Basic data

Code Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb Devova 3 Maribor
Type Apartments
Region Drava
Address Devova 3, 2000 Maribor
Town Maribor
Year of construction 1950
Area 260,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), v imenu in za račun NLB d.d. (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine »STANOVANJSKI OBJEKT, DEVOVA ULICA 3, MARIBOR«,  kot sledi:

- ID znak: parcela 678 743 katastrska občina 678 SPODNJE RADVANJE parcela 743 (ID 1397032)kar v naravi predstavlja pozidano zemljišče v izmeri 483 m2, na katerem stoji stavba evidentirana v katastru stavb pod št. 1034 katastrska občina 678, kar v naravi predstavlja stanovanjsko hišo skupne površine 260 m2 in pomožni kmetijski objekt evidentiran v katastru pod št. 3010 katastrska občina 678, površine 45,7 m2, vse skupaj na naslovu Devova ulica 3, Maribor.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu:

Dodatna dokumentacija:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.

 

 


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property