Real Estate Portfolios OBALA - JAVNO POVABILO ZA NAKUP 6 NEPREMIČNIN New

Basic data

Code OBALA - JAVNO POVABILO ZA NAKUP 6 NEPREMIČNIN
Type Real Estate Portfolios
Region Coastal–Karst
Address Obala
Town Portorož
Area 1.831,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Collecting non-binding offers


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, članica NLB Skupine,  ki deluje  v imenu in za račun lastnikov/prodajalcev v nadaljevanju navedenih  nepremičnin  vabi zainteresirano javnost k oddaji ne zavezujočih ponudb iz seznama nepremičnin od 1.- 6., ločeno ali v paketu;

1. Apartma - Liminjanska cesta 107, Lucija, 6320 PORTOROŽ

 - neopremljen apartma v izmeri 88,90 m2, št. 25 v 1. nadstropju v objektu zgrajenem leta 2002. Energetska izkaznica: razred B2 29kWh/m2a

2. Poslovni prostor- Obala 114, Lucija, 6320 PORTOROŽ

 - neopremljen pritlični poslovni prostor v izmeri 110,00 m2 v sklopu objekta TPC Lucija, zgrajenem leta 1980. Energetska izkaznica: v pridobivanju.

3. Poslovni prostor - Dolinska cesta 1H, 6000 KOPER

- neopremljen trgovski lokal v izmeri 113,20 m2 v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, zgrajenega leta 2005. Energetska izkaznica: razred C 54kWh/m2a

4. Poslovni prostor - Liminjanska cesta 117, Lucija, 6320 PORTOROŽ

 - večji neopremljen poslovni prostor v skupni izmeri 425,10 m2, v objektu zgrajenem leta 2003, ki je razdeljen na celotno zgornjo etažo v 1. nadstropju objekta v izmeri 1.336,71 m2 in vhodno avlo z dvigalom v pritličju objekta v izmeri 88,39 m2. Energetska izkaznica: razred B1 21kWh/m2a

5. Poslovni prostor-Obala 77, 6320 PORTOROŽ

 - samostojen, neopremljen poslovni prostor v izmeri 32,80 m2, ki se nahaja v pasaži na ploščadi garažne hiše hotela Metropol v Portorožu, v objektu zgrajenem leta 1996. Energetska izkaznica: razred F 207kWh/m2a.

6. Pet (5) parkirnih mest - Obala 77a, 6320 PORTOROŽ

 - pet (5) parkirnih mest v garažni hiši hotelskega kompleksa Metropol v Portorožu, zgrajeni leta 1996. Vsako posamezno parkirno mesto meri 12,50 m2. Možen je tudi nakup samo dveh (2) parkirnih mest skupaj ali treh (3) parkirnih mest skupaj.

 

Ponudnik za nepremičnine je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lahko kupec nepremičnine v Republiki Sloveniji.

Prodajalec bo prodal in prenesel na kupca nepremičnino in delež pravic v obsegu, kot jo je/jih pridobil od svojega pravnega prednika. Nepremičnine od 1.- 6. točke niso opremljene in so proste stvari in oseb, razen nepremičnine iz 3. točke za katero je sklenjena pravno veljavna najemna pogodba. Vse nepremičnine se prodajajo v stanju kot je, po načelu »videno kupljeno«.

Rok za oddajo ne zavezujočih ponudb za nepremičnine iz seznama od 1.- 6., je do vključno 27.08.2020 do 24. ure.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.

 


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.