Office Commercial space in Podgorica

Basic data

Code MNE-02-REAM
Type Office
Region Central Region
Address ulica Marka Radovića, Podgorica
Town Podgorica
Area 182,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Collecting non-binding offers
Price 114.900 €


Društvo za upravljanje nekretninama REAM d.o.o. Podgorica, Džordža Vašingtona 102, Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), poziva zainteresovanu javnost da dostave obavezujuće ponude za kupovinu nepokretnosti:

 

  1. Poslovni prostor u vanprivredi u Podgorici, u sivoj fazi

Osnovne informacije: U listu nepokretnosti br. 4433 KO Podgorica I, katastarska parcela br. 1600/3, broj zgrade 1, PD 1, poslovni prostor u vanprivredi, u sivoj fazi, po strukturi prizemlje P 119 m2, suteren 63 m2, ukupne površine 182 m2, u  svojini REAM d.o.o. Podgorica; 

Nepokretosti se prodaju u viđenom stanju, bez garancije u pogledu površina navedenih u listovima nepokretnosti.

 

Predmetne nepokretnosti su u vlasništvu Društva i isto nad njima nema državinu. Stupanje u posjed/državinu je obaveza kupca.

 

Ponuda treba da sadrži:

  • Naziv ponuđača, adresu, e-mail i kontakt telefon;
  • Cijenu;
  • Uslove i način plaćanja;
  • Period važenja ponude.

 

Zainteresovani ponuđači mogu biti sva domaća i strana pravna i/ili fizička lica, uz obavezu uplate depozita u iznosu 3.000 EUR za svaku pojedinačnu nekretninu. Depozit se uplaćuje na žiro račun Društva 530-23441-15 kod NLB Banke AD Podgorica, sa pozivom na redni broj nekretnine sa oglasa. U slučaju da ponuda ne bude prihvaćena od strane Društva, depozit će biti vraćen. U slučaju da ponuđač čija je ponuda prihvaćena odustane od zaključenja ugovora, ili zaključi ugovor, a u roku ne uplati kupoprodajnu cijenu, depozit neće biti vraćen.

Ponude se dostavljaju u originalu u zapečaćenoj koverti sa naznakom “Ponuda za kupovinu nepokretnosti”na adresu REAM d.o.o. Podgorica, Džordža Vašingtona 102, 1/20, Podgorica, Crna Gora u formi preporučene pošiljke ili ličnom dostavom i to do 26.6.2020. do 12 sati. Na poleđini koverte treba napisati puni naziv i adresu za prijem pismena pošiljaoca.

 

Ponude ponuđača za kupovinu pojedinačnih nepokretnosti pod tačkama 1 i 2 iz ovog oglasa će biti posebno razmatrane, a ponuđači mogu biti kontaktirani za dodatne pregovore.

 

Napomene:

Razmatraće se samo ispravne ponude poslate najkasnije do roka naznačenog za slanje.

 

Društvo ima pravo da naknadno, prije donošenja odluke, od ponuđača zahtijeva dodatnu dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna za odlučivanje.

 

Troškovi pripadajućih poreza, uknjižbe nepokretnosti, taksi, postupka stupanja u posjed/državinu i ovjere ugovora o kupoprodaji kod notara padaju na teret kupca.

 

Kupac je u obavezi da zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 7 dana od momenta prijema obavještenja o izboru najpovoljnije ponude i uplati kupoprodajnu cijenu u skladu sa uslovima ponude koja bude prihvaćena.

 

Društvo može u bilo kom trenutku, bez obrazloženja i pravnih posledica odustati od prodaje ukoliko odluči da je to u njegovom interesu i nije u obavezi davati obrazloženje za takvu odluku.

 

Bliže informacije se mogu dobiti na telefon: 020/674-900, email adresa: gligor.bojic@nlb.me i/ili ivan.bulatovic@nlb.me i/ili na web stranici Društva www.nlbrealestate.com.

 

 

 

 

 

 

 

Društvo za poslovanje nekretninama REAM d.o.o. Podgorica osnovano je 2015. godine sa ciljem upravljanja portfolijom nekretnina i njihovom prodajom. Dugogodišnje iskustvo, postignuti rezultati i izuzetna regionalna povezanost sa partnerskim kancelarijama determinante su kvaliteta koji su našu kompaniju uvrstili među “100 najvećih” u upravljanju nekretninama u Crnoj Gori u 2020.

 

Zainteresovani ste za više informacija o našoj kompaniji i portfoliju? Posjetite našu web stranicu ili nas direktno kontaktirajte. U potpunosti ćemo se posvetiti vašim željama i pokušati da nađemo odgovor na svako vaše pitanje.


Do you need more information?

Aleksandar Janković will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Aleksandar Janković

Asset Manager 00 382 20 674 900 00 382 69 085 025

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property