New

Office Domžale, Ljubljanska cesta 82 - Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb New

Basic data

Code Domžale, Ljubljanska cesta 82 - Javno povabilo za zbiranje zavezujočih ponudb
Type Office
Region Central Slovenia
Address Ljubljanska cesta 82
Town Domžale
Year of construction 1984
Area 852,20 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), v imenu in za račun NLB d.d. (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine »POSLOVNI PROSTORI NA LJUBLJANSKI CESTI 82, DOMŽALE«,  kot sledi: 

 - ID znak: del stavbe 1959 4997 3; katastrska občina 1959 DOMŽALE stavba 4997 del stavbe 3 (ID 5592505), poslovni prostor v pritličju objekta površine 516,8 m2;

ID znak: del stavbe 1959 5583 133; katastrska občina 1959 DOMŽALE, stavba 5583 del stavbe 133 (ID 5729653), kletni prostori površine 335,4 m2;  

kar v naravi predstavlja pritlične in kletne poslovne prostore v poslovno stanovanjskem kompleksu »SPB« v Domžalah. 

Rok za oddajo popolne ponudbe, v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico, je najkasneje do 06.07.2020 do 24. ure.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property