Land Zemljišče Koper, javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb

Basic data

Code Zemljišče Koper, javno povabilo k oddaji zavezujočih ponudb
Type Land
Region Littoral–Inner Carniola
Address Ferrarska
Town Koper
Area 25.382,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb


Družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: S-REAM ali pooblaščenec prodajalec), ki deluje skladno z generalnim pooblastilom, v imenu in za račun PRO-REM d.o.o.- v likvidaciji (v nadaljevanju: prodajalec), vabi zainteresirano javnost k oddaji

zavezujoče ponudbe.

Predmet javnega povabila je nepozidano stavbno zemljišče, po podatkih iz e-ZK in katastra stavb, ID znak: parcela 2605 1567/38; katastrska občina 2605 KOPER parcela 1567/38 (ID 3682443), nepozidano stavbno zemljišče površine 25.382 m2.

Zemljišče predstavlja zaključeno celoto v skupni površini 25.382 m2. Meje parcele niso dokončno urejene. Zemljišče ni komunalno urejeno, je pa oseb in stvari prosto. Prodajalec ne daje nobenih jamstev kupcu, glede možnosti bodoče gradnje in razvoja zemljišča.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu: 

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.

 


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property