New

Land Zemljišče Bežigrad, javno povabilo k oddaji ponudb New

Basic data

Code Zemljišče Bežigrad, javno povabilo k oddaji ponudb
Type Land
Region Central Slovenia
Address Zemljišče Bežigrad
Town Ljubljana
Area 7.133,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


NLB d.d, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo na podlagi generalnega pooblastila zastopa družba S-REAM d.o.o. Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec prodajalca), v svojem imenu in za svoj račun, vabi zainteresirano javnost, k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnin, nepozidanih stavbnih zemljišč, po podatkih iz e-ZK in katastra stavb:  

  • - ID znak: parcela 2636 1323/2; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1323/2 (ID 3426508), nepozidano stavbno zemljišče površine 4212 m2;
  • - ID znak: parcela 2636 1323/3; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1323/3 (ID 1578253), nepozidano stavbno zemljišče površine 302 m2;
  • - ID znak: parcela 2636 1348/1; katastrska občina 2636 BEŽIGRAD, parcela 1348/1 (ID 961929), nepozidano stavbno zemljišče površine 2.619 m2.

Zemljišča predstavljajo zaključeno celoto v skupni površini 7.133 m2. Meje parcel so dokončno urejene.

Več informacij: 

Javno povabilo s pogoji za udeležbo

Priloge k javnemu povabilu:

 

Dokumentacija: 

 

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana, si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Tomaž Ojo will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Tomaž Ojo

Asset manager +386 1 586 29 06 +386 51 693 233

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.
Similar property