New

Apartments JAVNO POVABILO za ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NEPREMIČNINO – zaključena celota, »POSLOVNI KOMPLEKS Z ZEMLJIŠČI, NA NASLOVU ULICA POHORSKEGA BATALJONA 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA« New

Basic data

Code Javno povabilo Slovenska Bistrica
Type Apartments
Region Drava
Address Pohorskega bataljona 5
Town Slovenska Bistrica
Year of construction 1960
Area 4.336,00 m2
Purpose of the property Sell
Sales method Owned Real Estate
Sales process Zbiranje zavezujočih ponudb
Price Price negotiable


PRO-REM d.o.o.-v likvidaciji, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: prodajalec), ki jo zastopa družba S-REAM d.o.o., Ljubljana, Čopova ulica 3, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun, vabi zainteresirano javnost, da se udeleži postopka javne prodaje ZAKLJUČENE CELOTE, ki jo predstavlja nepremičnina s komercialno oznako »POSLOVNI KOMPLEKS Z ZEMLJIŠČI, NA NASLOVU ULICA POHORSKEGA BATALJONA 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA«

Predmet povabila oziroma ponudbe so nepremičnine, ki v naravi predstavljajo (i)nepozidano zemljišče v izmeri 4.336 m2, (ii) posamezna dela v stanovanjsko- poslovni stavbi, ID znak: del stavbe 753-798-3, v skupni izmeri 73,90 m2 in ID znak: del stavbe 753-798-4, v skupni izmeri 80,90 m2 ter (iii) skladišče ID znak: del stavbe 753-798-5 v izmeri 8,45 m2.  Poslovno stanovanjski objekti so zgrajeni pred letom 1968.

Rok za oddajo popolne ponudbe, v zaprti kuverti, priporočeno s povratnico, najkasneje do 27.09.2019 do 24. ure.

Več informacij: Javno povabilo z razpisnimi pogoji

Priloge: 

Ostala dokumentacija:

Energetska izkaznica

Izris parcel: 648-1653655660-1

Obrazci za predstavitev stranke in identifikacijo:

* S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si prizadeva za navedbo pravilnih in posodobljenih informacij, kljub temu pa obstaja možnost napak pri vnosu podatkov v oglase. Uporabnikom svetujemo, da pred sprejetjem kakršnekoli odločitve na podlagi informacij, objavljenih v oglasu, pri prodajalcu preverijo točnost podatkov. S-REAM d.o.o., Ljubljana,  si pridržuje pravico do sprememb informacij v oglasu kadarkoli brez predhodnega obvestila in/ali strinjanja uporabnikov.


Do you need more information?

Dejan Ozimek will be in charge of the property and will see to your needs and work to answer all of your questions.Dejan Ozimek

Asset Manager 00 386 1 586 29 13 00 386 51 303 307

Information that you have provided, will be used exclusively for the purpose of business communication. Learn more about in our privacy policy.